Hệ thống làm trắng răng bằng ánh sáng lạnh

Ánh sáng xanh với bước sóng phù hợp, kích hoạt thuốc làm răng bạn trắng lên chỉ sau 30 phút. Phương pháp này tại nha khoa chùng tôi mang lại kết quả đáng tin cậy. Giờ đây muốn răng trắng, bạn không cần phải mang máng và thuốc thời gian dài mỗi đêm như trước đây. Phương pháp này rất phù hợp cho người bận rộn và thích thoải mái vì bạn không cần phải chịu đựng những khó chụi khi mang máng hàng đêm.

Ánh sáng xanh với bước sóng phù hợp, kích hoạt thuốc làm răng bạn trắng lên chỉ sau 30 phút. Phương pháp này tại nha khoa chùng tôi mang lại kết quả đáng tin cậy. Giờ đây muốn răng trắng, bạn không cần phải mang máng và thuốc thời gian dài mỗi đêm như trước đây. Phương pháp này rất phù hợp cho người bận rộn và thích thoải mái vì bạn không cần phải chịu đựng những khó chụi khi mang máng hàng đêm.
 

Các tin khác