Làm cầu răng

So với Implant nha khoa, Cầu răng đòi hỏi kỹ thuật vệ sinh phức tạp hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện thể chất để làm implant. Vì vậy tại Hoa kỳ, Cầu răng vẫn còn là lựa chọn của đa số khách hàng trong việc phục hồi răng bị mất.

Cầu răng là răng giả gắn cố định, thay thế cho 1 hay nhiều răng bị mất.

                    Trước                                                      Sau
Mục đích:
 • Thay thế răng bị mất, ngăn chặn hiện tượng di răng của các răng bên cạnh và đối diện, tránh tình trạng lệch lạc khớp cắn
 • Duy trì chức năng của răng ( nhai, nói, thẩm mỹ)
Cơ chế:
 • Răng giả tựa vào các răng bên cạnh vùng mất răng bằng các loại mão, cánh dán, ổ tựa…
 • Cầu răng thường liên quan với mão răng
Vật liệu: sứ phủ kim loại, hay sứ toàn bộ

Các loại cầu răng:

1. Loại thông dụng

 • Cơ chế

+ Hai đầu cầu là các mão răng

 • Đặc tính

+ Thích hợp với vùng răng chịu lực
+ Cầu dài liên quan đến nhiều răng

 • Quá trình làm cầu răng

+ Các răng bên cạnh vùng mất răng được tạo hình theo thiết kế của cầu răng
+ Lấy dấu hai hàm, dấu cắn, gắn cầu tạm
+ Cầu răng được thực hiện trong lab
+ Thử và gắn cầu

 

2. Cầu vói

 • Cơ chế

+ Cầu được nâng đỡ bằng một răng bên cạnh

 • Đặc tính

+ Chỉ thực hiện được ở vùng ít chiu lực
+ Chỉ thay thế cho một răng mất

 • Quá trình làm cầu răng

+ Răng bên cạnh vùng mất răng được tạo hình theo thiết kế của cầu răng
+ Lấy dấu hai hàm, dấu cắn, gắn cầu tạm
+ Cầu răng được thực hiện trong lab
+ Thử và gắn cầu

3. Cầu dán

 • Cơ chế

+ Cầu tựa vào răng bên cạnh bằng cánh dán kim loại

 • Đặc tính

+ Chỉ thực hiện ở vùng chịu lực thấp
+ Men răng mang cánh dán phải đủ dày

 • Quá trình làm cầu răng

+ Các răng bên cạnh vùng mất răng được tạo hình mặt trong theo thiết kế của cầu răng
+ Lấy dấu hai hàm, dấu cắn, gắn cầu tạm
+ Cầu răng được thực hiện trong lab
+ Thử và gắn cầu

 


Các dịch vụ khác